Peníze lze obecně považovat za všeobecný ekvivalent. Prostředek směny, ale i uchovatele hodnot. Mnozí z nás v penězích vidí smysl života. Něco, co potřebujeme k tomu, abychom byli šťastní. Vyvolávají v nás pocit, že bez nich nenajdeme partnera, nepřestěhujeme se od rodičů, nevycestujeme, nezaložíme rodinu, nepostavíme dům. Peníze jsou pro mnohé z nás klíč, klíč ke spokojenému životu a všemu, čeho chceme v životě dosáhnout.
rostoucí úspory.jpg
V dnešní době je mnohem těžší se na trhu práce uchytit se vzděláním než dřív. Na rozdíl od dřívějších dob je totiž určitou samozřejmostí, že člověk umí číst, psát a počítat, že má výuční list, maturitu nebo vysokou školu. Oproti dobám dřívějším v podstatě není člověk, který by do světa dospělých vstoupil jen se základní školou. A pokud ano, je jich minimum. Lidé sice vydělávají mnohem víc než dřív, ale všechno je také mnohem dražší. Jsou jiné možnosti a životní úroveň je nastavena hodně vysoko. Úroveň, kterou jsme si sami vytvořili v naší hlavě, v nás potom může vyvolávat domnění, že pokud nemáme vlastní dům, alespoň dvě auta, tři děti, spokojeného partnera či partnerku a nejsme podnikatelé, tak vlastně nejsme úspěšní.
My sami si upravujeme žebříčky hodnot a naše požadavky, pro spokojený život, jsou mnohem větší. Čím víc máme, tím víc chceme. Sami se denně přivádíme do stresových situací. Dělá nám dobře, když vlastníme co nejvíc hmotných věcí a máme vliv na co nejvíc lidí. Ale je tohle to, co potřebujeme k životu? Spočívá právě ve vlastnictví a pocitu moci uspokojení našich potřeb?
růžová kasička.jpg
Mezi faktory, které nás svým způsobem ovlivňují, patří i životy slavných osobností a jejich majetek. Jejich vliv, propagace reklam a kampaní má za následky, že věci, které se nám nelíbí, které nepotřebujeme a nevidíme v nich užitek, se nám líbit začnou a máme pocit, že je k životu potřebujeme. Závěrem lze říci, že to jakým způsobem se rozhodneme žít, záleží je na nás. Jsme to my, kdo určuje směr, jakým se náš život bude ubírat.

Peníze jako cesta ke štěstí
4.6 (92%)5